All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:
Totaalbeleving

De invulling van deze drie onderdelen kan per organisatie en per lokatie verschillen. Dat hangt af van een aantal factoren, zoals de missie en visie van uw organisatie en van de doelen die u als organisatie wilt bereiken. De concepten van Multi Sensory Concepts zijn daardoor altijd maatwerk.

DE VOORDELEN VAN TOTAALBELEVING

Het creëren van een positieve totaalbeleving biedt uw organisatie alleen maar voordelen, zoals:

  • het draagt bij aan het realiseren van de missie en visie van uw organisatie
  • het verbetert de klantloyaliteit: er komen meer klanten en uw klanten komen graag bij u terug
  • hogere scores op de medewerkerstevredenheid: uw medewerkers zijn er trots op dat ze bij uw organisatie werken
  • de omzet van uw organisatie neemt toe: lagere kosten: lagere marketingkosten, kortere doorstroomtijden
  • het imago van uw organisatie verbetert: positieve berichten in media, minder klachten, betere positie in benchmarks
  • de veiligheid(sbeleving) neemt toe: mensen voelen zich veilig en prettig binnen uw organisatie, minder agressie en geweld tegen uw medewerkers
  • uw organisatie voldoet en/of overtreft de verwachting
DE TOTAALAANPAK VAN MULTI SENSORY CONCEPTS

Multi Sensory Concept biedt een totaalaanpak op het terrein van beleving. Deze aanpak bestaat uit de volgende zeven fasen:

1. Intake
Bi deze eerste kennismaking proberen wij in beeld te krijgen welke belevingsdoelen de opdrachtgever wil bereiken en welke stappen hij/zij daar al in gezet heeft. Op basis van deze intake doen wij een voorstel volgens onderstaande stappen 2 tot en met 4, waarna er voor stap 5 tot en met 6 een offerte gemaakt wordt.

2. Inventarisatie
Dit is de fase van het stellen van vragen: om welk product of dienst gaat het, wie zijn de klanten, wat is het gewenste doel?
In deze fase gaan wij in overleg met u en bezoeken de ruimte die de opdrachtgever wil veranderen. Aan de hand van vragen proberen wij een beeld te krijgen van de doelen die de opdrachtgever wil bereiken.

3. Nulmeting
Tijdens de nulmeting wordt de beleving op het moment van aanvang van het project gemeten. Het onderzoek is kwalitatief en kwantitiatief, en wordt uitgevoerd door middels van vragenlijsten en interviews met klanten, bezoekers en medewerkers. Het onderzoek is zo opgezet dat het voor een eindevaluatie herhaald kan worden.

4. Inspiratie
In de inspiratiefase wordt een eerste verkenning gemaakt van de situatie door Maarten Hartveldt zelf, eventueel in samenwerking met andere experts. Met de doelen die de opdrachtgever wil behalen in het achterhoofd bezoeken de experts de betreffende ruimte en doen inspiratie op voor een plan van aanpak.

5. Creatie
Op basis van de resultaten van de eerste twee fasen stellen wij een plan van aanpak met een offerte op.  Deze offerte betreft alle vervolgfasen. Vervolgens vindt er overleg met de opdrachtgever plaats. Na akkoord gaan we door na de volgende fase.

6. Implementatie
Het afgesproken plan van aanpak wordt uitgevoerd onder regie van Multi Sensory Concepts.
Aan opdrachtgevers wordt regelmatig een terugkoppeling van de stand van zaken gegeven.

7. Eindevaluatie
Multi Sensory Concepts voert bij ieder project standaard een effectvaluatie (1 meting) uit. Zo weet de opdrachtgever of de aanpak het gewenste doel heeft bereikt.